ఆక్టా సైకోపాథాలజికా అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 3 (2020)

చిన్న వ్యాసం

Self-Confidence in Children

  • Hania Foudad

చిన్న వ్యాసం

Psychometric Properties of the Dizziness Handicap Inventory Child/Adolescent (DHI-CA)

  • Maria da Glória Canto de Sousa, Cristina Freitas Ganança, Laíse dos Santos Lobo, Melka de Almeida Souza and Eduardo Pondé de Sena
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి