ఆక్టా సైకోపాథాలజికా అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 6 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Computational Psychiatry of Emotions the Promise of it and Where it May Lead us

  • Iliyan Ivanov and Jeffrey Schwartz

పరిశోధన వ్యాసం

Symptoms Measurement, Community Sampling and the Zero-Problem: A Case for Two-Part Modeling

  • Donald W Drewes*, Chia-Lin Ho and William E Schlenger
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి