ఆక్టా సైకోపాథాలజికా అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2018)

సమీక్షా వ్యాసం

Review of Ph.D Studies in Humanities: Updating New Horizons in Education

  • Anne Kristiina Kurjenoja* and Ileana Azor Hernández

కేసు నివేదిక

Predicament Of Classification: Multisystem Small Vessel Vasculitis With Cresentic Glomerulonephritis

  • Awad El-Magbri*, Shaukat Rashid and Balhinder Brar

సమీక్షా వ్యాసం

The Role of Decision-Making in Suicidal Ideation

  • Shanker S* and Bakhle S
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి