ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ సైన్స్ - రీసెర్చ్ అండ్ రివ్యూ అందరికి ప్రవేశం

సామాజిక శాస్త్రాలు

సాంఘిక శాస్త్రం మన తక్షణ అనుభవానికి మించిన ప్రపంచం గురించి చెబుతుంది మరియు మన స్వంత సమాజం గతం నుండి నేటి వరకు ఎలా పనిచేస్తుందో వివరించడానికి సహాయపడుతుంది - నిరుద్యోగం లేదా ఆర్థిక వృద్ధికి ఏది సహాయపడుతుంది, ప్రజలు ఎలా మరియు ఎందుకు ఓటు వేస్తారు, లేదా ఏమి ప్రజలను సంతోషంగా లేదా విచారంగా చేస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వాలు మరియు విధాన రూపకర్తలు, స్థానిక అధికారులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు మరియు ఇతరులకు ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

సాంఘిక శాస్త్రం అంటే చరిత్ర (ఇది మన గతం గురించి సమాచారాన్ని ఇస్తుంది), రాజకీయ శాస్త్రం (రాజకీయాల గురించి సమాచారాన్ని ఇస్తుంది), భౌగోళికం (మన చుట్టూ ఉన్న భౌగోళికం గురించి సమాచారం మరియు ఆలోచనను ఇస్తుంది), ఆర్థికశాస్త్రం (ఆర్థిక స్థితి గురించి ఆలోచన ఇస్తుంది) వంటి అంశాల ఏకీకరణ. , ఉదార ​​కళలు (భాష, తత్వశాస్త్రం, సాహిత్యం, సాధారణ జ్ఞానాన్ని అందించే మరియు వృత్తిపరమైన లేదా వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలకు విరుద్ధంగా సాధారణ మేధో సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసే నైరూప్య శాస్త్రం, విపత్తు (ప్రపంచంలో సంభవించే ప్రకృతి వైపరీత్యాల గురించి ఆలోచన ఇస్తుంది) వంటి అధ్యయనాలు.

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి