ప్రాథమిక సంరక్షణలో నాణ్యత అందరికి ప్రవేశం

ప్రాథమిక కంటి సంరక్షణ

ప్రాథమిక కంటి సంరక్షణ అనేది ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణలో ముఖ్యమైన భాగాలలో ఒకటి మరియు ఇందులో కంటి ఆరోగ్య సంరక్షణ యొక్క పురోగతి మరియు ప్రచారం, దృష్టి నష్టానికి దారితీసే నివారణ మరియు దృష్టి లోపం మరియు పునరుద్ధరణకు దారితీసే పరిస్థితుల చికిత్స ఉన్నాయి. అప్పటికే అంధత్వం ఉన్న వారు. నేత్ర వైద్య నిపుణులు ఈ సేవలను అందించడానికి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందుతారు ఎందుకంటే వారి వైద్య విద్య కంటి వ్యక్తీకరణలు, పాథాలజీ మరియు వ్యాధి ప్రక్రియలతో కూడిన దైహిక రుగ్మతల గురించి, అలాగే వైద్య నిర్ణయం తీసుకోవడంలో నైపుణ్యాలు మరియు అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ప్రాథమిక కంటి సంరక్షణ చాలా కంటి పరిస్థితుల యొక్క రోగనిర్ధారణ మరియు చికిత్సను అందిస్తుంది, నిపుణులకు రిఫెరల్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది మరియు వైద్య సంరక్షణ యొక్క ఇతర అంశాలతో సమన్వయాన్ని నిర్వహిస్తుంది.

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి