ప్యాంక్రియాస్ జర్నల్ అందరికి ప్రవేశం

పాథోఫిజియాలజీ

పాథోఫిజియాలజీ లేదా ఫిజియోపాథాలజీ అనేది ఫిజియాలజీతో పాథాలజీ యొక్క కలయిక. పాథాలజీ అనేది వ్యాధిగ్రస్తుల స్థితిలో ఉన్న పరిస్థితులను వివరిస్తుంది, అయితే ఫిజియాలజీ అనేది ఒక జీవిలో పనిచేసే యంత్రాంగాలను వివరించే క్రమశిక్షణ. పాథాలజీ అసాధారణ పరిస్థితిని వివరిస్తుంది, అయితే పాథోఫిజియాలజీ శారీరక ప్రక్రియలను వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, దీని కారణంగా అటువంటి పరిస్థితి అభివృద్ధి చెందుతుంది మరియు అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పాథోఫిజియాలజీ వ్యాధి లేదా గాయం ఫలితంగా ఏర్పడే క్రియాత్మక మార్పులను నిర్వచిస్తుంది.

సంగ్రహించబడింది/ఇండెక్స్ చేయబడింది
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి