జర్నల్ ఆఫ్ న్యూరో-ఆంకాలజీ అండ్ న్యూరోసైన్స్ అందరికి ప్రవేశం

నాడీ డోలనం

నాడీ డోలనం అనేది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలో రిథమిక్ లేదా పునరావృతమయ్యే నాడీ కార్యకలాపాలు. నాడీ కణజాలం అనేక విధాలుగా ఓసిలేటరీ కార్యకలాపాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, వ్యక్తిగత న్యూరాన్‌లలోని యంత్రాంగాల ద్వారా లేదా న్యూరాన్‌ల మధ్య పరస్పర చర్యల ద్వారా నడపబడుతుంది. వ్యక్తిగత న్యూరాన్‌లలో, డోలనాలు మెమ్బ్రేన్ పొటెన్షియల్‌లో డోలనాలుగా లేదా యాక్షన్ పొటెన్షియల్‌ల రిథమిక్ నమూనాలుగా కనిపిస్తాయి, ఇవి పోస్ట్-సినాప్టిక్ న్యూరాన్‌ల ఓసిలేటరీ యాక్టివేషన్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.