క్లినికల్ సైకియాట్రీ అందరికి ప్రవేశం

క్లినికల్ సైకియాట్రీ

క్లినికల్ సైకియాట్రీ అనేది మానవ మరియు జంతు ప్రవర్తనకు సంబంధించి మనస్సు మరియు మానసిక ప్రక్రియతో వ్యవహరించే శాస్త్రం, మరియు మానసికంగా ఆధారిత బాధ లేదా పనిచేయకపోవడాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, నివారించడం మరియు ఉపశమనం కలిగించడం మరియు ఆత్మాశ్రయతను ప్రోత్సహించడం కోసం సైకాలజీ యొక్క శాస్త్రీయ అధ్యయనం మరియు అనువర్తనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. శ్రేయస్సు మరియు వ్యక్తిగత అభివృద్ధి.

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి