జర్నల్ ఆఫ్ ఐ & క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ అందరికి ప్రవేశం

కంటిశుక్లం

కంటిశుక్లం అనేది కంటికి మబ్బుగా ఉండటం వల్ల చూపు తగ్గుతుంది. కొన్ని లక్షణాలు క్షీణించిన రంగు, అస్పష్టమైన దృష్టి, కాంతి చుట్టూ ప్రవాహాలు, ప్రకాశవంతమైన కాంతితో ఇబ్బంది. కంటిశుక్లం సగం అంధత్వాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇది వయస్సు, గాయం, రేడియేషన్, జన్యుశాస్త్రం వల్ల కలుగుతుంది.

 

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి