పాలిమర్ సైన్సెస్ అందరికి ప్రవేశం

బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్లు

బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్‌లు - బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్‌లు పర్యావరణంలో సులభంగా క్షీణించే పాలిమర్‌లు [లేదా] బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్‌లను పర్యావరణ అనుకూల పాలిమర్‌లు అని కూడా అంటారు.

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి