అప్లైడ్ సైన్స్ పరిశోధనలో పురోగతి అందరికి ప్రవేశం

వ్యవసాయ శాస్త్రాలు

వ్యవసాయ శాస్త్రం అనేది జీవశాస్త్రం యొక్క విస్తృతమైన బహుళ విభాగ రంగం, ఇది వ్యవసాయం యొక్క అభ్యాసం మరియు అవగాహనలో ఉపయోగించే ఖచ్చితమైన, సహజ, ఆర్థిక మరియు సామాజిక శాస్త్రాల భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. (పశువైద్య శాస్త్రం, జంతు శాస్త్రం, మొక్కల పరిశోధన, వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచే పద్ధతులు, వ్యవసాయ బయోటెక్నాలజీ). వ్యవసాయం అనేది మానవ ఉపయోగం కోసం జంతువులు మరియు మొక్కల ఉత్పత్తికి పర్యావరణాన్ని మార్చే కార్యకలాపాల సమితి. వ్యవసాయం అనేది వ్యవసాయ పరిశోధన యొక్క అప్లికేషన్‌తో సహా సాంకేతికతలకు సంబంధించినది. వ్యవసాయ శాస్త్రం అనేది మొక్కల ఆధారిత పంటలను అధ్యయనం చేయడానికి మరియు మెరుగుపరచడానికి సంబంధించిన పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి.

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి