జర్నల్ ఆఫ్ అడిక్టివ్ బిహేవియర్స్ అండ్ థెరపీ అందరికి ప్రవేశం

వ్యసనం

వ్యసనం అనేది మెదడు బహుమతి, ప్రేరణ, జ్ఞాపకశక్తి మరియు సంబంధిత సర్క్యూట్రీ యొక్క ప్రాధమిక, దీర్ఘకాలిక వ్యాధి. ఈ సర్క్యూట్లలో పనిచేయకపోవడం జీవ, మానసిక, సామాజిక మరియు ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తీకరణలకు దారితీస్తుంది. పదార్థ వినియోగం మరియు ఇతర ప్రవర్తనల ద్వారా ఒక వ్యక్తి రోగలక్షణంగా రివార్డ్ మరియు/లేదా ఉపశమనం పొందడంలో ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.