బాల్య ఊబకాయం యొక్క జర్నల్ అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 4 (2021)

సంపాదకీయం

Participation of the Fto Gene In the Development Of Childhood Obesity

  • Dannys Orozco N1 , Giomary Ballestas L1 , Mariana Pérez J1 , Talia Muñiz Vásquez

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Probiotics on Clinical, Biochemical and Radiological parameters in Obese Children with NASH /NAFLD in Combination with Dietary and Lifestyle Modification: A Randomised Control Trial

  • Rodrigo T*, Samaranayake D, Senevirathne S, Jayasekera HD, Wickramasinghe VP, De Silva AP, Fernando J, De Silva HJ

సంక్షిప్త నివేదిక

Short Note on child obesity control and its remedies

  • Sameera N
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి