బాల్య ఊబకాయం యొక్క జర్నల్ అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2019)

కాన్ఫరెన్స్ ప్రొసీడింగ్

The Moving to Action Symposium Series: Engaging the Paradox of Childhood Obesity and Hunger

  • Hallion ME, Matthews TL

పరిశోధన వ్యాసం

Associations of the Oral Microbiota with Obesity and Menarche in Inner City Girls

  • Nancy A. Mervish, Jianzhong Hu, Loy A. Hagan, Manish Arora, Catalina Frau, Julee Choi, Ali Attaie, Mairaj Ahmed, Susan L. Teitelbaum and Mary S. Wolff
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి