బాల్య ఊబకాయం యొక్క జర్నల్ అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Metabolic Parameters and Orexigenic/Anorexigenic Factors of Obesity in Prader-Willi Syndrome

  • Elena Bogova, Natalya Volevodz, Valentina Peterkova and Ilin Alexander

సమీక్షా వ్యాసం

Opioids, Substance P and Some Other Delicate Neurochemical Regulators of Body Weight and Appetite

  • Vardanyan GS, Shaljyan AL, Saharyan AV, Aghajanov MI

సమీక్షా వ్యాసం

Addressing Childhood Obesity with Education

  • Tabitha N Blasingame
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి