బాల్య ఊబకాయం యొక్క జర్నల్ అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 3 (2016)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Strategies for Healthy Eating Promotion in Childhood: A Reflection

  • Isabel Cristina Bento and Luciana Martins Gaudio Frontzek

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Official Basketball Competition on the Levels of Cortisol and Salivary Immunoglobulin (A) among female children

  • Farivar Haji Mazdarani, Neda Khaledi and Mahdi Hedayati

పరిశోధన వ్యాసం

Childhood Obesity and Bullying in Schools of Argentina: Analysis of This Behaviour in a Context of High Prevalence

  • Kovalskys I, Rausch Herscovici C, Indart Rougier P, Añez EV, Zonis LN and Orellana L
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి