బాల్య ఊబకాయం యొక్క జర్నల్ అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 2 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship between Body Mass Index and Body Fat Percentage among Adolescents from Serbian Republic

  • Janjic Jelena, Baltic ZM, Glisic Milica, Ivanovic Jelena, Boskovic Marija, Popovic Milka, Lovrenovic Mirjana

పరిశోధన వ్యాసం

Low-Cost, Scalable Classroom-Based Approach to Promoting Physical Activity in Preschool Children

  • Shelly K McCrady-Spitzer, Vanessa Sagdalen, Chinmay U Manohar, James A Levine

పరిశోధన వ్యాసం

What Motivates Stakeholder Groups to Focus on Childhood Obesity Prevention Policies?

  • Lainie Rutkow, Jesse Jones-Smith, Hannah J. Walters, Marguerite O'Hara and Sara N. Bleich.
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి